Advies BVL over zware metalen

Zware metalen zijn metalen met hoge dichtheid en atoomgewicht. Veel zware metalen vormen een groot gezondheidsrisico, omdat ze kunnen interfereren met biologische processen in het lichaam. Zware metalen kunnen covalent binden aan zwavelgroepen in eiwitten, en zo de werking ervan verstoren. Ook zijn veel zware metalen carcinogeen.

De Duitse autoriteit voor consumentenveiligheid, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) heeft een steekproef gedaan bij 1735 producten. Hierbij zijn de gehaltes zware metalen gemeten. In dit rapport wordt een aanbeveling gedaanom het maximaal toegestane gehalte zware metalen in cosmeticaproducten te verlagen. Het gaat hierbij om waardes die technisch vermijdbaar worden geacht. Let wel: dit is geen nieuwe wetgeving, maar slechts een aanbeveling om bestaande wetgeving te veranderen. Dit rapport is dus niet juridisch bindend. Wel is er de kans dat in de toekomst deze voorgestelde waardes zullen worden overgenomen in de Cosmeticaverordening.

Voorgestelde waardes:

Element Algemene cosmetische toepassingen Tandpasta
Lood (Pb) 2.0 mg/kg 0.5 mg/kg
Cadmium (Cd) 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg
Kwik (Hg) 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg
Arseen 0.5 mg/kg 0.5 mg/kg
Antimoon 0.5 mg/kg 0.5 mg/kg

 

Het nieuwsbericht van de BVL en het volledige rapport zijn hier te vinden (beide in het Duits).

 

Neem direct contact op

Vul ons contactformulier in of bel ons op +31(0)88 555 4600

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *