Product Notificaties

Product Notificaties

Elk cosmetisch product op de Europese markt moet worden aangemeld bij een online portal, het Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). Deze aanmelding wordt notificatie genoemd. SkinConsult kan u assisteren bij de notificatie.

Het CPNP is een database die toegankelijk is voor relevante autoriteiten, zoals de Voedsel- en Warenautoriteit en ziekenhuizen. Het doel van het CPNP is om gemakkelijk te kunnen achterhalen welke chemische stoffen in een cosmetisch product zitten in het geval van een calamiteit, zoals een vergiftiging.

Bij de notificatie moet u informatie aanleveren over uw product, zoals de aanbiedingsvorm, de verpakking, de naam, de ingrediënten en meer. SkinConsult biedt advies over welke informatie precies nodig is en hoe het CPNP te doorlopen.

ggg

Product Notificeren?

Heeft u cosmetische producten die genotificeerd moeten worden bij het CPNP? SkinConsult kan u hierbij ondersteunen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.