CMR-stoffen in Annex II

Annex IIIn de CLP-verordening (1272/2008) staan alle richtlijnen rondom het verpakken, indelen en etiketteren van chemicaliën. Een onderdeel van deze verordening is de lijst met stoffen die als CMR zijn geclassificeerd, oftewel carcinogeen, mutageen of reprotoxisch. Stoffen die op de CMR-lijst staan, mogen niet gebruikt worden in cosmetica. Omdat cosmetica, en ingrediënten gereguleerd zijn onder de Cosmeticaverordening, is deze branch vrijgesteld van de CLP-verordening. Dit had tot gevolg dat chemicaliën die een CMR-classificatie hadden, en niet in Annex II van de cosmeticaverordening stonden, gebruikt mochten worden in cosmetica.

Na een juridische evaluatie is de Europese Commissie hier achter gekomen. Door middel van een “Omnibus Act”, een wet die meerdere onderwerpen tegelijk behandelt, is de EC van plan om alle stoffen uit de CMR-lijst in Annex II te plaatsen. Hierdoor zijn deze stoffen dan ook echt verboden om te gebruiken in cosmetica.

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *