Claimonderbouwing, wat houdt het in?

Wanneer op het label van cosmetica een claim wordt gemaakt, moet deze aan zes richtlijnen voldoen. Deze staan beschreven in EC verordening 655/2013.

Naleving van de wettelijke eisen

Het is niet toegestaan te beweren dan het product door een bevoegde instantie in de EU is toegelaten of goedgekeurd. Dit zou namelijk impliceren dat er ook niet-goedgekeurde producten op de markt zijn.
De gemiddelde eindgebruiker, die redelijk goed geïnformeerd, redelijk oplettend en voorzichtig is moet de claim kunnen begrijpen en op basis daarvan een beslissing kunnen nemen. Daarnaast is het niet toegestaan dat een product een specifiek voordeel biedt terwijl het enkel en alleen aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Er moet dus een duidelijke toegevoegde waarde van ingrediënten zijn om een claim te kunnen maken.

Juistheid

De claims die gemaakt worden op een product moeten juist zijn. Dit houdt in dat de ingrediënten waarover claims op het label staan, daadwerkelijk in het product aanwezig zijn en ook de eigenschappen hebben die vermeld worden. In reclameboodschappen mag niet de indruk gewekt worden dat de geuite meningen getoetste beweringen zijn, tenzij die mening gebaseerd is op toetsbare feiten. Dit houdt dus in dat alle claims gecontroleerd moeten kunnen worden.

Bewijsmateriaal

Alle claims die gemaakt worden op een product moeten onderbouwd zijn met wetenschappelijk bewijs. Studies die hiervoor gebruikt worden moeten relevant zijn voor het product en voor het voordeel waarop het product aanspraak maakt. De enige uitzondering hierop zijn beweringen die zó overdreven zijn dat ze door de gemiddelde eindgebruiker niet letterlijk genomen zullen worden. SkinConsult heeft uitgebreide kennis in huis om de benodigde wetenschappelijke data te verzamelen en voor een goede claimonderbouwing te zorgen.

Eerlijkheid

De gemaakte claims mogen niet sterker zijn dan wat het bewijsmateriaal kan onderbouwen. Ook mag niet de indruk worden gewekt dat een product een uniek effect bereikt, als vergelijkbare producten dit effect ook kunnen bewerkstelligen. Daarnaast moet worden aangegeven als het effect afhangt van bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het gebruik in combinatie met een ander product.

Billijkheid

Beweringen over cosmetische producten moeten objectief zijn en mogen concurrerende producten niet in een kwaad daglicht stellen. Ook mag geen verwarring worden geschept met producten van een concurrent.

Met kennis van zaken beslissen

De claims moeten voor de gemiddelde eindgebruiker duidelijk en begrijpelijk zijn. Ook moeten ze informatie bevatten die de gebruiker in staat stelt een beslissing te nemen met kennis van zaken. De boodschappen moeten ook rekening houden met het vermogen van de doelgroep om de boodschap te begrijpen.

Wat kan SkinConsult voor u betekenen?

SkinConsult heeft de kennis en expertise in huis de onderbouwing van uw claims te onderzoeken. Ons team werkt dagelijks met wetenschappelijke literatuur en weet hier de juiste informatie uit te halen.

Neem direct contact op

Vul ons contactformulier in of bel ons op +31(0)88 555 4600

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *