Category Archive for "Geen categorie"

Fouten nanomaterialen catalogus

19 september 2017
Michael Colijn

Naar aanleiding van artikel 16(10)(a) van verordening (EG) nr. 1223/2009 is een catalogus samengesteld bestaande uit alle nanomaterialen die gebruikt worden voor cosmeticaproducten. Deze catalogus geeft inzicht over het gebruik en de eigenschappen van de nanomaterialen in cosmetica. De informatie is…

Read More

Definitieve SCCS opinie over uv-filter

19 september 2017
Michael Colijn

De SCCS heeft zijn definitieve opinie gepubliceerd over de uv-filter Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87). Deze uv-filter was ontwikkeld om aan cosmeticaproducten toe te voegen tot een maximum concentratie van 5%. De SCCS is tot de conclusie gekomen dat S87 mogelijk…

Read More

Verbod op HICC, atranol en chlooratranol voor cosmeticagebruik

19 september 2017
Michael Colijn

Verordening 2017/1410 van de Europese Unie (EU)  geeft aan dat het gebruik van HICC, atranol en chlooratranol niet langer is toegestaan voor cosmeticadoeleinden. Deze stoffen worden gebruikt als parfumingrediënten. HICC is bijvoorbeeld een van de bestanddelen van populaire geuren zoals…

Read More

Gedenatureerde alcohol

13 juli 2017
Thomas

Aan de verkoop van alcohol zijn in de EU regels verbonden met betrekking tot de heffing van accijnzen. Producten met alcohol die niet voor consumptie bestemd zijn, zoals cosmetica zijn vrijgesteld van accijns. Voorwaarde hiervoor is wel dat de alcohol…

Read More

CMR-stoffen in Annex II

13 juli 2017
Thomas

In de CLP-verordening (1272/2008) staan alle richtlijnen rondom het verpakken, indelen en etiketteren van chemicaliën. Een onderdeel van deze verordening is de lijst met stoffen die als CMR zijn geclassificeerd, oftewel carcinogeen, mutageen of reprotoxisch. Stoffen die op de CMR-lijst staan,…

Read More

Titaniumdioxide

13 juli 2017
Thomas

Titaniumdioxide wordt mogelijk geclassificeerd als een CMR-substantie. Dit gebeurt naar aanleiding van een aanvraag van de Franse overheid aan de Risk Assessment Committee van ECHA. De RAC heeft de carcinogeniciteit van titaniumdioxide beoordeeld aan de hand van CLP-richtlijnen en is…

Read More

Nanomaterialen

13 juli 2017
Thomas

In navolging op de Cosmeticaverordening 1223/2009 heeft de Europese Commissie een catalogus gepubliceerd van nanomaterialen die gebruikt worden in cosmetica. De informatie hiervoor komt uit het CPNP, waarin nanomaterialen apart moeten worden aangegeven. Voor producten met nanomaterialen die een andere…

Read More

Advies BVL over zware metalen

7 juni 2017
Thomas

Zware metalen zijn metalen met hoge dichtheid en atoomgewicht. Veel zware metalen vormen een groot gezondheidsrisico, omdat ze kunnen interfereren met biologische processen in het lichaam. Zware metalen kunnen covalent binden aan zwavelgroepen in eiwitten, en zo de werking ervan…

Read More

Claimonderbouwing, wat houdt het in?

7 juni 2017
Thomas

Wanneer op het label van cosmetica een claim wordt gemaakt, moet deze aan zes richtlijnen voldoen. Deze staan beschreven in EC verordening 655/2013. Naleving van de wettelijke eisen Het is niet toegestaan te beweren dan het product door een bevoegde…

Read More

Nieuwe verordening medische hulpmiddelen

7 juni 2017
Thomas

Per 26 mei 2017 is de nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (2017/745/EU) van kracht gegaan. Deze Verordening vervangt Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG en brengt wijzigingen aan in Richtlijn 2001/83/EG en Verordeningen 178/2002/EG en 1223/2009/EG. De eerdere Verordeningen aangaande medische hulpmiddelen, 90/385/EEG en…

Read More